Matematika    Teswir ýok    1820 gezek okaldy

Gýolderiň deňsizligi

Tükenikli jemler üçin    görnüşli deňsizlik. Gýolderiň deňsizligi integrallar üçin şeýle ýazylýar:

Bu ýerde p>1 

Gýolderiň deňsizligi nemes matematigi Gýolder tarapyndan 1889 ýylda girizildi. Gýolderiň deňsizligi matematiki analizde köp ulanylýar. P=q=2 bolanda Gýolderiň

deňsizligi tükenikli jemler üçin Koşi deňsizligine, integrallar üçin bolsa Bunýakowskiniň deňsizligine öwrülýär.

Paýlaş:

Google Plus - da paýlaş
Одноклассники - da paýlaş

Meňzeş makalalar:

  • Meňzeş makala ýok

Şu makala goşmak isleýän zadyňyz bolsa, şu ýere ýazyp bilersiňiz!

Siziň her biriňiz kömek edip bilersiňiz: Makala ýaz