Başga    1 Teswir    1446 gezek okaldy

Import

Import (iňlis import, lat. importo-getirýän)- ýurduň içerki bazarynda ýerleşdirmek üçin harytlaryň daşary ýurtlardan getirilmegi. Import eksportyň (harytlary daşary ýurtlara çykarmagyň) tersinedir.

Paýlaş:

Google Plus - da paýlaş
Одноклассники - da paýlaş

Meňzeş makalalar:

  • Meňzeş makala ýok

1 Teswir

  • Import munuň özi daşary ýurtlardan getirilýän harytdyr.

Şu makala goşmak isleýän zadyňyz bolsa, şu ýere ýazyp bilersiňiz!

Siziň her biriňiz kömek edip bilersiňiz: Makala ýaz