Matematika    Teswir ýok    1200 gezek okaldy

Indeks

Indeks, indeksasiýa (latyn. index – görkeziji, sanaw). 1) atlaryň, predmetleriň görkezijisi, restri we ş.m. şertli belgileriň sistemasy (harply, bibliografik indeks, neşirýat indeksi, kitap söwdasynyň indeksi, poçta indeksi, azyk önümleriniň, dermanlaryň we şuňa meňzeşiň öndürilen wagtyny we saklanyş möhletini görkezýän indeksler). Sekret: Indeksler statistikada. 2) Indeks (matematikada) – matematiki aňlatmalary biri-birinden tapawutlandyrmak üçin ulanylýan harp ýa-da san görkezijisi. Meselem x0, xi, a3, an we ş.m. Bu ýerde 0, i, 3, n indeksdir.

Paýlaş:

Google Plus - da paýlaş
Одноклассники - da paýlaş

Meňzeş makalalar:

  • Meňzeş makala ýok

Şu makala goşmak isleýän zadyňyz bolsa, şu ýere ýazyp bilersiňiz!

Siziň her biriňiz kömek edip bilersiňiz: Makala ýaz