Indemir

Indemir – tarada mata dokalanda, onuň gyrasynyň dogry, göni gitmegi üçin, inçe agajyň iki ujuna geýdirilip, matanyň ininiň gyrasyna ildirilýän dişli demirjik.

Paýlaş:

Google Plus - da paýlaş
Одноклассники - da paýlaş

Meňzeş makalalar:

  • Meňzeş makala ýok

Şu makala goşmak isleýän zadyňyz bolsa, şu ýere ýazyp bilersiňiz!

Siziň her biriňiz kömek edip bilersiňiz: Makala ýaz