Saglygy goraýyş    Teswir ýok    895 gezek okaldy

Inwaginasiýa

Inwaginasiýa (latyn. in – içine we vagina – gyn, barda) – 1) embriologiýada – pökgerme, gastrulýasiýanyň bir usuly bolup, munda duwençegiň diwarjygyň bir bölegi onuň iç boşlugyna tarap pökgerip, içki “gatjagazyny” – ilkinji entodermany emele getirýär; 2) Medisina praktikasynda – ýokarky içegeleriň özüniň aşakdaky bölekleri bilen çolaşmagy zerarly, içegäniň dykyn alyp, iç ýöremezligiň bir formasy. Bu ýagdaý aglaba çagalarda bolýar.

Paýlaş:

Google Plus - da paýlaş
Одноклассники - da paýlaş

Meňzeş makalalar:

  • Meňzeş makala ýok

Şu makala goşmak isleýän zadyňyz bolsa, şu ýere ýazyp bilersiňiz!

Siziň her biriňiz kömek edip bilersiňiz: Makala ýaz