Taryhda ilkinjiler    Teswir ýok    447 gezek okaldy

Ilkinji barmak yzy boýunça derňew

Taryhda ilkinji gezek «barmak yzy» boýunça jenaýat edeni agtarmak işi resmi ýagdaýda 1901-nji ýylda Angliýada geçirilipdir.

Terjimeçiniň belligi: Barmak yzy bilen baglanyşykly ilkinji waka resmi däl ýagdaýda 1858-nji ýylda Bengalda bolupdyr.

 

Terjime eden:

Süleýman Jumamuhammedow

 

Çeşme:

Trewor Gomer, «Ilkinjileriň kitaby».

Paýlaş:

Google Plus - da paýlaş
Одноклассники - da paýlaş

Meňzeş makalalar:

  • Meňzeş makala ýok

Şu makala goşmak isleýän zadyňyz bolsa, şu ýere ýazyp bilersiňiz!

Siziň her biriňiz kömek edip bilersiňiz: Makala ýaz