Taryhda ilkinjiler    Teswir ýok    122 gezek okaldy

Ilkinji elipbiý

Taryhda ilkinji elipbiý b.e.öňki 1500-nji ýylda Siriýa topraklarynda ýaşap geçen ugaritler tarapyndan ulanylypdyr. 1929-njy ýylda Siriýanyň Ras Şamra diýen ýerinde gazuw-agtaryş işleri geçirilen wagty tapylan ýazgylaryň alymlar tarapyndan ugarit elipbiýidigi anyklanypdyr.

 

Terjime eden:

Süleýman Jumamuhammedow

 

Çeşme:

Trewor Gomer, «Ilkinjileriň kitaby».

Paýlaş:

Google Plus - da paýlaş
Одноклассники - da paýlaş

Meňzeş makalalar:

  • Meňzeş makala ýok

Şu makala goşmak isleýän zadyňyz bolsa, şu ýere ýazyp bilersiňiz!

Siziň her biriňiz kömek edip bilersiňiz: Makala ýaz