Taryhda ilkinjiler    Teswir ýok    97 gezek okaldy

Ilkinji kagyz

Taryhda ilkinji kagyz milady 105-nji ýylda Hytaýda Tsai Lun tarapyndan oýlanyp tapylypdyr. Biziň eýýamymyzyň 750-nji ýylyndaSamarkantda,794-nji ýylynda bolsa Bagdatda ulanylyp başlapdyr.

 

Terjime eden:

Süleýman Jumamuhammedow

 

Çeşme:

Trewor Gomer, «Ilkinjileriň kitaby».

Paýlaş:

Google Plus - da paýlaş
Одноклассники - da paýlaş

Meňzeş makalalar:

  • Meňzeş makala ýok

Şu makala goşmak isleýän zadyňyz bolsa, şu ýere ýazyp bilersiňiz!

Siziň her biriňiz kömek edip bilersiňiz: Makala ýaz