Taryhda ilkinjiler    Teswir ýok    121 gezek okaldy

Ilkinji kanun

Taryhda ilkinji kanun Mesopotamiýada (häzirki Yrakda) ýaşap geçen şumerler tarapyndan miladydan öňki 2100-2050-nji ýyllarda ýazylypdyr. Bu kanunlar Şumer-akkad patyşasy Ur-Nammu tarapyndan döredilipdir. Bu kanunyň ady hem «Ur-Nammu» eken.

 

Terjime eden:

Süleýman Jumamuhammedow

 

Çeşme:

1. Trewor Gomer, «Ilkinjileriň kitaby».

2. Martha T. Roth, «Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor» (Mesopotamiýadan we Kiçi Aziýadan kanunlar ýygyndylary).

Paýlaş:

Google Plus - da paýlaş
Одноклассники - da paýlaş

Meňzeş makalalar:

  • Meňzeş makala ýok

Şu makala goşmak isleýän zadyňyz bolsa, şu ýere ýazyp bilersiňiz!

Siziň her biriňiz kömek edip bilersiňiz: Makala ýaz