Taryhda ilkinjiler    Teswir ýok    100 gezek okaldy

Ilkinji ruçka

Häzirkizaman ruçka taryhda ilkinji gezek wengriýaly oýlap tapyjy Lazlo Biro (1899-1985) tarapyndan 1930-njy ýylda ýasalypdyr.

 

Terjime eden:

Süleýman Jumamuhammedow

 

Çeşme:

Trewor Gomer, «Ilkinjileriň kitaby».

Paýlaş:

Google Plus - da paýlaş
Одноклассники - da paýlaş

Meňzeş makalalar:

  • Meňzeş makala ýok

Şu makala goşmak isleýän zadyňyz bolsa, şu ýere ýazyp bilersiňiz!

Siziň her biriňiz kömek edip bilersiňiz: Makala ýaz