GOLLANMA© – MAGLUMAT MERKEZI

Saýtyň esasy çeşmesi Türkmen Sowet Ensiklopediýasy (10 tomluk) bolup durýar. Makalalaryň ählisi jikme-jik barlanyp, olardaky könelişen maglumatlar ähtibarly çeşmelere esaslanyp täzelenendir.

Türkmenistan bölümindäki makalalaryň aglabasy “Türkmenistan: altyn asyr” Elektron gazetinden alynandyr. Aşgabatdaky açylan binalaryň ýerleşýän ýeriniň hem-de köçeleriň kartalary “Google Maps”-dan alnyp, olardaky ýazgylar türkmen diline geçirildi.

Geografiýa bölümindäki makalalaryň köpüsi Türkmen Sowet Ensiklopediýasyndan alnyp, maglumatlar “Wikipediýa” Erkin ensiklopediýasyna esaslanyp täzelenendir. Bu bölümdäki kartalaryň ählisi “Enkarta Ensiklopediýasyndan” alnyp, olardaky ýazgylar türkmen diline geçirildi.

Makalalardaky suratlar esasan “Wikipediýa” Erkin ensiklopediýasyndan we “Enkarta Ensiklopediýasyndan” alnyp, olardaky sözler türkmen diline terjime edilendir.

Tehnologiýa bölümindäki makalalar “Sahypa Topary” tarapyndan terjime edilendir.

Hormatlamak bilen Sahypa Topary 

Siziň her biriňiz kömek edip bilersiňiz: Makala ýaz